portré  
    fejléc
 
Főmenü     Szervezetállítás
Aktuális menüpont
Speciális állítások
  Videók - előadások      
Bemutatkozás  


Speciális állítások


Siker állítás

A mai kor embere szinte bele van kényszerítve a sikeresség mindenképpen való elérésének rémképébe. A kiélezett versenyhelyzet nem csupán az előmenetel kérdését határozhatja meg, hanem szinte a munkahelyek megtartásának a képességét is jelentheti. Azonban a siker, a sikeresség fogalma koránt sem hordoz mindenki számára pozitív jelentést. Gyakorta azonosítják a sikert egyfajta képességgel, időnként a törtetés, a másik mellőzésének képességét is feltételezve. Ennek egyenes következménye, hogy sokaknál tudattalanul létezik a belső ellenállás, a siker elérésének tudattalanban történő szabotálása. Mindez azonban nagyon nehéz helyzetbe sodorhatja az embert egzisztenciális értelemben. Érdemes mindenkinek feltérképezni, és tudatosítani saját hozzáállását a siker, a sikeresség fogalmához. Megismerni a támogató, és az akadályozó tényezőit.

 

Pálya-választó

A mai kor hemzseg a kihívásoktól. Néhány évtizede jól felmérhető, szinte kiszámítható pályák álltak a fiatalok előtt. Ma már koránt sem biztos, - kivéve olyan pályát, mint pl. az orvosi hivatás-, hogy az ember egy szakmát kiválasztva, az életét az adott hivatásnak szentelve élheti le. Ezért a mai kor emberének kiemelten fontos kérdéssé válik, hogy amikor fiatal korában döntést hoz a képzési irányról, vagy egy szükségszerű életpálya módosítás esetén az átképzés kérdéséről, akkor a számára legmegfelelőbb, a hozzá leg közelebb álló irányt válassza ki. A pálya választó állítás ebben nyújt segítséget.

 

Célközelítés állítás

Sűrűn előfordul, hogy tudjuk már az irányt, de nem ismerjük az oda elvezető utat. Ebben segít a cél közelítés állítás. Ennek keretében megismerjük a cél elérésének lépéseit, az eredményes célba érést segítő erőforrásokat, az eredményt esetlegesen akadályozó tényezők szerepét, illetve saját valódi képünket arról, hogy képesek vagyunk-e az adott célt elérni. Az állítási forma arra is képes rámutatni, hogy megfelelő célt tűztünk-e ki magunk elé?

 

Projektállítás

Manapság elterjedt forma projektekben dolgozni. Ami általában azt jelenti, hogy egy adott téma megvalósítására áll össze egy team. Szabott időkeretben valósítanak meg feladatokat a projekt érdekében együtt működő személyek, cégek, intézmények, vállalkozások. Mindez máris magában foglalja a kérdésfeltevés aktualitását. A projekteket mindig külső szempontok szerint bírálják el. Ezért gyakorta létfontosságú ismerni, hogy egy adott projekt mennyire időszerű, életképes, és a megfelelő személyek állnak-e rendelkezésre a feladat sikeres megvalósításához? Mindezen kérdésekre kereshető válasz a projekt állítás keretében.

 

Szervezetállítás

A klasszikus szervezetállítás keretében egy adott szervezet, közösség (akár civil közösség), cég, vagy vállalkozás strukturális működésébe való betekintésére van mód plasztikus formában. Az állítás alkalmas arra, hogy az ismert működési anomáliák mögötti mozgató erők megismerhetővé váljanak, ezáltal a szükségszerű változásokat célzó döntések megalapozottak, eredmény orientáltak legyenek. Emellett a szervezetállítás keretében minden tervezett változás lemodellezhető, így pontosabb szervezeti, és strukturális döntések meghozatala válik lehetségessé. Ennek rövid, és hosszú távon is mérhető a költséghatékonysága.

 

Döntés hozatal állítás

Számtalan esetben fordul elő, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére sem vagyunk képesek néhány dologban döntést hozni. Ilyenkor lehet segítségünkre a döntést segítő állítás. Az állítás keretében megvizsgáljuk, hogy az ismert választható formák mellett való voksolásnak mi a várható kimenetele a számunkra. Melyik területre téve a fókuszt érhetünk el megfelelő eredményt.

 

Életstratégia állítás

Vannak olyan témák, amelyek határterületet képeznek. Nem tartoznak szorosan a szervezetállítás körébe, de nem is kizárólag családi kérdésekkel foglalkoznak, gyakorta vannak gazdasági, pénzügyi aspektusai is. Ilyen lehet például az élethely megválasztása (melyik országban lakjunk)? Párválasztás esetén kinek érdemes költöznie a másikhoz? Iskolaválasztás, vagy iskola váltás kérdése? Ingatlan eladással kapcsolatos kérdések?

 

Egzisztencia állítás

Sok ember küszködik pénzzel kapcsolatos problémákkal. A pénzügyi viszonyaink nagyban befolyásolják az egzisztenciális viszonyunkat. Vannak olyanok, akiknek szinte mindig problémát okoz a pénzhiány. Vannak, akik nem képesek egzisztenciális érdekérvényesítésre. Számukra lehet megoldás az egzisztencia állítás. Ezekben az esetekben figyelembe ajánlom az ÉN TÉR KÉP állítás lehetőségét is.


 

Személyes élettel kapcsolatos állítási lehetőségek:


Kapcsolatteremtő MagLélek állítás

Furcsa világban élünk. Csúcstechnika áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a föld bármely pontjáról pillanatok alatt kapcsolatba léphessünk egymással. Bármikor beszélhetünk sok ezer kilométerre lévő emberekkel. A külvilág számos lehetőséget ad a számunkra. Mindeközben a hozzánk legközelebb lévővel alig-alig van kapcsolatunk. Pedig neki kéne az elsőnek lennie önmagunk számára. Ez a személy, mi magunk vagyunk. De úgy tanultuk, hogy az Önnön magunkra figyelés az Önzés. Pedig nem így van.
A MagLélek állítás koránt sem tartozik a spirituális állítások közé. Azt a célt szolgálja, hogy megszületésünk eredendő energiájával kapcsoljon össze. A megszületésünket eldöntő tényezővel, ami ismeri az adott földi létezése célját, és értelmét.

 

ÉN TÉR KÉP állítás

Életünk egyik legnagyobb akadályozó tényezője, hogy nem ismerjük eléggé önmagunkat. Nem vagyunk tisztában valódi lényegünkkel, és a minket mozgató, a döntéseinket befolyásoló tényezőkkel.
Az ÉN TÉR KÉP állítás, ezt a belső megismerést szolgálja. Amint tisztábban látunk saját belső működési rendszerünkben, abban a pillanatban képessé válunk személyes döntéseinket eredményesebben, és az életünket segítőbben meghozni.

 

„ESŐ ELŐTT KÖPÖNYEG” állítás
A párválasztás, és a sikeres párkapcsolat titkai

A párválasztási nehézségek, elakadások hátterében gyakran olyan okok rejtőznek, amikre nem is gondolunk. Van, aki a nem működő párkapcsolatától szenved, és van, akit a pártalanságból fakadó egyedüllét, a magányosság kínoz. A jó választás művészete, és a kiválasztott párral való együttlét alapkövének letétele határozza meg, milyen minőségű éveket él együtt két ember?
Attól, hogy jelen pillanatban egyedül, illetve pár nélkül élünk, még nem jelenti azt, hogy valóban választhatóak vagyunk. Mit is jelent ez?


A választhatóvá válás művészete

Nőnek lenni a mai társadalomban gyakorta kihívás. Sok a teljesíteni való, kevés a segítség. Hogyan boldogulunk a mindennapi feladatokkal? Nő, vagy anya? A tudatban gyakorta harc folyik a két szempont között.
Milyen segítségek állnak a rendelkezésünkre? Hogyan könnyíthetjük meg a dolgunkat? Kell-e választani?

Ezekre a kérdésekre találjuk meg a válaszokat.Születés állítás

A magzati fejlődés időszaka az orvosi kutatások szerint sokkal meghatározóbb a későbbi élet kimenetelére, mint az korábban feltételezték.
A várandósság ideje alatt a gyermek anyával való szimbiózisa olyan teljes, hogy az anya érzelmi mintái, sőt érzelmi lenyomatai, (akár félelmei, a gyermek elfogadása, a párkapcsolat minősége is) tárolódik a magzat élményei között, a tudatalatti zónában, tehát a felszíni emlékek helyett, egy sokkal mélyebb rétegben. Ennek akkor van jelentősége, amikor a későbbi élete folyamán olyan érzelmim mintákkal, akár értelmezhetetlen félelmekkel, viszolygásokkal találja szemben magát, aminek az okát, vagy forrását nem tudja azonosítani. A generációs konfliktusok, családi érzelmi drámák, elszakadási folyamatok zavarai mögött, gyakorta húzódnak meg a magzati korban szerzett élmények. Emellett a születés közben, és közvetlenül a megszületés utáni időben előforduló sérülések, traumák is szükségszerűvé tehetik a születésállítást. Ide tartozik az a jelenség is, amikor nem várt terhességből születik meg valaki, vagy más nemű baba születik, mint amit a szülők vártak.

 

Iker állítás

Amióta ultrahangos készülék áll az emberiség rendelkezésére, sokkal többet tudunk a várandósság alatti fejlődés részleteiről. Ennek kapcsán derült ki, hogy a spontán módon történő megtermékenyülések jelentős részénél is több magzat indul fejlődésnek. A statisztikai adatok szerint minden 10-12. várandósság esik ebbe a kategóriába. Azonban az ikerszületések száma azt mutatja, hogy ennek csupán töredéke fejlődik ki, és születik meg.
Az összes többi esetben a magzati fejlődés egy egy szakaszban leáll, a magzat elhal. Van, amikor ennek marad nyoma, de számos esetben nyomtalanul szívódik fel. Azonban a megfigyelések, és a tapasztalatok szerint az ezekből az esetekből megszülető gyermek gyakran tudattalan emlékképként magában hordozza az élményt, hogy nem egyedül indult el a világba. Ezekkel a kérdésekkel akkor kell foglalkozni, ha az élet során értelmezhetetlen problémákkal szembesülünk, amely nem vezethető vissza sem saját életélményre, sem generációs átvett mintára. Számos megnyilvánulási forma van az életesemények során, ahol érdemes megvizsgálni a meg nem született iker kérdésének lehetőségét.

 
Családállítás  
Speciális állítások  
Egyéni tanácsadás  
Programok  
Tiszta Hangok Rádió  
Robert Haig Coxon  
Kapcsolat  
Ajánló